Poděkování

Velice děkujeme slečně Pavlíkové za finanční dar, který věnovala seniorům a držitelům ZTP, mezi které byl  ve službách rozdělen.